Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Servis level manažment poskytuje podporu pre evidenciu a riadenie zmluvných vzťahov s odberateľmi a dodávateľmi prostredníctvom definovaného katalógu služieb.

Súčasne umožňuje správu internej dokumentácie (smernice, prevádzkové pokyny,..) pre riadenie režijných udalostí spoločnosti. Je podporený DMS systémom pre ukladanie a sprístupnenie priložených dokumentov.

Pre dokument zaevidovaný v evidencii zmluvných dojednaní je možné špecifikovať poskytované služby, podmienky ich poskytovania (napr. prevádzkovú dobu), predmety výkonu (konfiguračné položky), ktoré so službami súvisia.

Pre sledovanie z ekonomického hľadiska je možné určiť zákazky – ekonomické objekty, na ktorých sú sledované výkony súvisiace so zmluvným dojednaním. Na jednotlivé ekonomické objekty je potom možné naviazať plán a sledovanie plnenia na základe údajov z manažmentu výkonov.

Servis level manažment:

 • zmluvné dojednania
 • členenie zmluvných dojednaní
 • katalóg služieb
 • činnosti
 • hrozby
 • plánovanie kapacít
 • druhy kapacít
 • role poskytovateľov služby
 • typy kontaktov
 • typy prevádzkovej doby
 • typy porúch
 • typy dokumentov

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite

viac info