Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Servis desk je modul slúžiaci najmä na evidenciu a správu  udalostí – incidentov, požiadaviek, problémov, reklamácií a podobne. Je prepojený s modulmi konfiguračný manažment, servis level manažment a manažment úloh (s predmetmi výkonu, službami, dokumentáciou, úlohami). Predstavuje centralizované riešenie pre komunikáciu (nahlasovanie, overovanie)  medzi používateľmi a pracovníkmi poskytujúcimi služby a podporu.  Riešenie eviduje a spravuje neobmedzené množstvo udalostí a s nimi súvisiacich informácii. Sprístupnenie modulu a jeho funkcií pre rôznych používateľov je závislé len od nastavenia prístupových práv v module Administrácia. Počet používateľov je obmedzený iba licenčnou politikou

Servis Desk je podľa normy STN ISO/IEC 20000-1 definovaný ako  podporná skupina priameho kontaktu so zákazníkom, ktorá vykonáva veľkú časť celkovej podpornej činnosti. Môžeme ho  v zmysle širších súvislostí chápať a pomenovať ako Hotline, Podpora pre zákazníkov, Miesto servisnej podpory, IT Help desk, a podobne.

Servis desk podľa typu udalosti integruje nielen manažment incidentov, ale aj požiadaviek, problémov, reklamácií a ostatných udalostí.

V module pracujeme s:

  • udalosti
  • zákaznícky formulár
  • vydania
  • aplikácie
  • gestori aplikácií
  • databázový priestor
  • typy udalostí
  • dôvody zmien

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite

viac info