Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

FIRIS® je špecializované riešenie určené organizáciám rôznych veľkostí a organizačných štruktúr, ktoré majú záujem o riadenie akýchkoľvek udalostí. Prioritne je nasadzovaný na podporu hlavných procesov organizácie, môže však podporovať aj vedľajšie alebo režijné procesy.

Aké prínosy dosiahnete používaním FIRIS®?

 • Štandardizácia a optimalizácia procesov vo vzťahu k zákazníkom, ale aj vnútri organizácie
 • Znižovanie nákladov, zvyšovanie dostupnosti služieb a spokojnosti obchodných partnerov
 • Zvýšenie spoľahlivosti, produktivity a flexibility organizácie
 • Jasné stanovenie zodpovednosti za pridelené úlohy
 • Skrátenie doby vyriešenie udalosti
 • Zníženie objemu opakujúcej sa práce a eliminácia zbytočnej práce
 • Podpora tímového prístupu, kolektívnosti
 • Budovanie znalostnej databázy
 • Optimalizácia využitia zdrojov
 • Efektívnejšia kontrola, zlepšenie prehľadu
 • Zlepšenie informovanosti a poriadku
 • Vytváranie priestoru pre neustále zlepšovanie sa

 

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite

viac info