Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Viac info Viac info

 

Konfiguračný manažment slúži na evidenciu konfiguračných položiek, ktoré sa v aplikácii nazývajú Predmety výkonu (HW a SW, vrátane podrobností ktoré môžu pomôcť pri riešení incidentov a problémov ako príslušenstvo, inštalovaný SW, lokalita atď.). Konfiguračný manažment tiež obsahuje číselníky firiem, osôb a skupín osôb (zamestnanci), ekonomických objektov (pre evidenciu odpracovaných výkonov), merných jednotiek, prevádzok, budov, pracovísk, licencií,…

Viac info

 

Service level manažment poskytuje podporu pre evidenciu a riadenie zmluvných vzťahov s odberateľmi a dodávateľmi prostredníctvom definovaného katalógu služieb.

Súčasne umožňuje správu internej dokumentácie (smernice, prevádzkové pokyny,..) pre riadenie režijných udalostí spoločnosti. Je podporený DMS systémom pre ukladanie a sprístupnenie priložených dokumentov.

Viac info

 

Servis desk je modul slúžiaci najmä na evidenciu a správu  udalostí – incidentov, požiadaviek, problémov, reklamácií a podobne. Je prepojený s modulmi konfiguračný manažment, servis level manažment a manažment úloh (s predmetmi výkonu, službami, dokumentáciou, úlohami). Predstavuje centralizované riešenie pre komunikáciu (nahlasovanie, overovanie)  medzi používateľmi a pracovníkmi poskytujúcimi služby a podporu.

Viac info

 

Manažment úloh  umožňuje vytvárať úlohy a podúlohy k udalostiam, sledovať stav riešenia úloh, administrovať príslušný workflow, určovať dôležitosť riešenia úloh a sledovať projekty.

Viac info

 

Modul Worklist umožňuje editovať a prezerať výkony, ktorými boli realizované jednotlivé úlohy.

Viac info

 

Znalosti (Znalostná databáza) slúži ako podporná evidencia pre riešenie udalostí. Umožňuje evidovanie a správu získaných poznatkov (návody, riešenia, odpovede na otázky  atď.) a ich riešení v štruktúrovanej podobe.

Viac info

 

Prehľady poskytujú základné tlačové zostavy cez parametrické výbery.

Viac info

 

Administrácia slúži na zabezpečenie správneho  a bezchybného fungovania aplikácie.

Správca aplikácie zaeviduje všetkých používateľov aplikácie, pridelí im dostupné role a prístupové práva na jednotlivé funkcie aplikácie, ktoré ich oprávňujú na vykonávanie príslušných činností v systéme.

Viac info

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite

viac info