Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Manažment úloh  umožňuje vytvárať úlohy a podúlohy k udalostiam, sledovať stav riešenia úloh, administrovať príslušný workflow, určovať dôležitosť riešenia úloh a sledovať projekty.

 

  • Úloha – v pevne stanovenej  štruktúre zadefinované riešenie udalostí s priradením riešiteľov pre jej vyriešenie.
  • Prehľad spustených workflow procesov – prehľad všetkých aktívnych  workflow, ktorými sa riešia úlohy priradené k udalostiam.
  • Workflow – predefinovaná postupnosť riešenia príslušnej udalosti.
  • Je to zoznam participantov a k nim pridelených riešiteľov.
  • Kategórie úloh – je to číselník v rámci ktorého si používateľ môžetvoriť kategórie úloh z hľadiska vážnosti ich riešenia.
  • Projekt – je riadený proces realizácie zákazky ohraničený termínom zahájenia a termínom ukončenia.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite

viac info