Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Konfiguračný manažment slúži na evidenciu konfiguračných položiek, ktoré sa v aplikácii nazývajú Predmety výkonu(HW a SW, vrátane podrobností ktoré môžu pomôcť pri riešení incidentov a problémov ako príslušenstvo, inštalovaný SW, lokalita atď.). Konfiguračný manažment tiež obsahuje číselníky firiem, osôb a skupín osôb (zamestnanci), ekonomických objektov (pre evidenciu odpracovaných výkonov), merných jednotiek, prevádzok, budov, pracovísk, licencií,… Vzájomné prepojenie údajov jednotlivých evidencií umožňuje poskytovanie komplexných a ucelených informácií o predmete výkonu.

Konfiguračný manažment poskytuje evidenciu predmetov výkonu naviazaných na dokumentáciu a služby, pričom sú zachované ich vzájomné a štruktúrované väzby v neobmedzenom rozsahu. Jedná sa napríklad o: služby; hardvér ako servery, prvky sieťovej infraštruktúry, PC a prenosné počítače, periférne zariadenia a podobne; softvér, ako napríklad, informačné systémy a aplikácie.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite

viac info