Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

FIRIS® 20 000 je určený organizáciám poskytujúcim ICT služby smerom k zákazníkom alebo interným útvarom organizácie. 

  • FIRIS® je špecializované riešenie použiteľné v IT organizáciách rôznych veľkostí a organizačných štruktúr
  • Prioritne je nasadzovaný na podporu hlavných procesov organizácie, môže však podporovať aj vedľajšie alebo režijné procesy
  • Riešenie prináša ich štandardizáciu a optimalizáciu a vytvára priestor pre neustále zlepšovanie
  • Používaním FIRIS® získame komplexný prehľad o firemných procesoch a ich aktuálnom stave a zvyšujeme produktivitu vďaka jasnému stanoveniu zodpovednosti za pridelené úlohy
  • FIRIS® chápeme ako efektívny komunikačný kanál pre informovanie obchodných partnerov, zamestnancov a vedenia, čím sa významne zvyšuje ich spokojnosť
  • Aplikácia je podporená systémom DMS na správu dokumentov a workflow systémom na distribúciu úloh jednotlivým používateľom
  • Riešenie podporuje manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a  ISO/IEC 20000-1

Implementáciou a aktívnym používaním aplikácie FIRIS® získa manažment dokonalý prehľad o všetkých firemných aktivitách, pracovníci Service desku (Hotline, zákazníckej podpory a pod.) a zákazníci rýchly prístup k dôležitým informáciám o priebehu riešenia udalosti.

FIRIS® poskytuje potrebnú informačnú podporu zamestnancom, ktorí každodenne prichádzajú do priameho styku s koncovým zákazníkom, ale takisto manažmentu pri optimalizácií procesov a vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite

viac info