Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je ucelený, procesne orientovaný rámec na poskytovanie IT služieb založených na skúsenostiach z praxe. Z rámca vychádza medzinárodná norma o riadení IT služieb ISO/IEC 20000-1.

Prínosy implementácie princípov ITIL v riadení IT služieb :

  • Definícia cieľov, vstupov, výstupov a aktivít každého procesu
  • Stanovenie úloh a zodpovedností v danom procese
  • Meranie kvality poskytovaných IT služieb ich účinnosti (Key Performance Indicators)
  • Sprehľadnenie vzájomných väzieb medzi jednotlivými procesmi
  • Štandardizácia postupov auditu a zásad reportingu pre každý proces
  • Kvantifikácia prínosov každého procesu
  • Definícia rozhodujúcich faktorov úspechu, možné problémy a vhodné protiopatrenia
  • Presné stanovenie nákladov na implementáciu ITSM v zmysle ITIL a následnú prevádzku
  • Vytvorenie zásad pre riadenie informačnej a komunikačnej infraštruktúry
  • Zásady bezpečnosti IT procesov

FIRIS® podporuje všetky procesy popísané v metodike ITIL:

 

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite

viac info