Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Plánuj – Manažuj – Vykonaj – Zlepšuj

FIRIS®  je komplexný nástroj  pre SW podporu správy poskytovaných služieb. Je určený prioritne pre manažovanie udalostí súvisiacich s poskytovaním služieb v oblasti informačných technológií.  Riešenie je vyvinuté  v súlade s princípmi noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1. Súčasne spĺňa základné princípy, ktoré pre poskytovanie IT služieb doporučuje metodológia ITIL.

Informačný systém FIRIS® je vo väčšine prípadov nasadzovaný na podporu procesov core businessu IT organizácie, súčasne však môže podporovať aj vedľajšie procesy ako sú napr. reklamácie, schvaľovanie internej dokumentácie, riadenie projektov a pod.

Riadenie organizácie prostredníctvom FIRIS® je postavené na 5 základných pilieroch – ktorými sú Konfiguračná databáza, Zmluvné dojednania, Udalosti, Úlohy a Výkony. Tie sú vzájomne prepojené s podpornými modulmi, ktorými sú: DMS, Workflow, Znalosti a Prehľady.

FIRIS® poskytuje podporu vrcholovému manažmentu, zamestnancom a vytvára priestor pre neustále zlepšovanie.

Čo získate implementáciou riešenia FIRIS®?

  • komplexný prehľad o firemných procesoch, požiadavkách a stave ich riešenia,
  • zvýšenie efektivity realizácie požiadaviek plynúcich z optimálnej informovanosti,
  • komunikačný kanál pre informovanie zákazníkov o stave riešenia ich požiadaviek,
  • dokonalý systém dokladovania rozsahu požiadaviek a poskytovaných služieb,
  • komplexný manažérsky nástroj na riadenie firemných procesov

FIRIS® umožňuje eliminovať možné hrozby (ako napr. nespokojnosť či stratu zákazníka, negatívne referencie, menší podiel využívaných služieb), zvyšuje flexibilitu a účinnosť riadenia vzťahov so zákazníkmi. Rýchla a správna reakcia v priebehu komunikácie so zákazníkom pozitívne ovplyvňuje skúsenosť zákazníkov a prispieva k zvyšovaniu celkovej hodnoty firmy. Systém je možné navyše prispôsobiť profilu zákazníka, obsluhujúceho personálu či prepojiť na externé SW produkty. Vytvára rozsiahlu vedomostnú bázu, na základe ktorej sa dajú v budúcnosti opakujúce sa problémy riešiť promptnejšie, či dokonca zopakovaniu incidentu preventívne zabrániť.

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite

viac info