Get Adobe Flash player

Komplexný podporný SW nástrojom pre manažovanie procesov v zmysle noriem ISO 9001 a ISO/IEC 20000-1.

 viac info

FIRIS®  Lite je odľahčenou verziou robustnejšieho riešenia FIRIS®, zachováva si však jeho filozofiu. S FIRIS®  Lite bude pre Vás riadenie udalostí vo Vašej firme...

viac info

Administrácia slúži na zabezpečenie správneho  a bezchybného fungovania aplikácie.

Správca aplikácie zaeviduje všetkých používateľov aplikácie, pridelí im dostupné role a prístupové práva na jednotlivé funkcie aplikácie, ktoré ich oprávňujú na vykonávanie príslušných činností v systéme.

Modul umožňuje nastavenia pre oblasti:

  • role
  • používatelia
  • workflow
  • importy
  • uzávierka
  • nastavenia
  • prístupové práva
  • logovanie
  • presun aktivity vo workflow

Naše úspechy

FIRIS®- víťaz súťaže ITSM Projekt roku 2011

viac info

 Porovnanie

Čo je pre Vás lepšie? FIRIS® 20 000 alebo FIRIS® Lite

viac info